Beauty

【分享】開箱啦!全新 PROX BY OLAY 修護面霜!一日逆轉「乾弱肌」,全面修護兼為肌膚補濕鎖水!

OLAY PROX 系列的產品﹐自己一直在用 ﹐OLAY PROX 系列最近更增添新成員「PROX 修護面霜」。全新 PROX BY OLAY 修護面霜是一瓶蘊含五大科研成份,當中包含由 OLAY 皮膚學專家首創,功效比傳統 Retinol 高 1.4 倍的 「Retinol Pro」,功效更獲世界醫學級認證!

Beauty · Lifestyle

【美妝】必試!推薦 OLAY PROX 科研級首創 Retinol Pro 抗皺系列﹐擊退顯老皺紋!

OLAY PROX 科研級精華系列一向針對性解決不同肌膚問題﹐ 新推出系列主要針對皺紋﹐產品包括「科研級 Retinol Pro 抗皺精華」及「科研級 Retinol Pro 抗皺眼精華」。